Accountantsregister.nl > Diensten > Accountantsverklaring laten opstellen?

Accountantsverklaring laten opstellen?

Meta: Een accountantsverklaring is een document dat vaak de financiële informatie over organisaties begeleidt. Dit zijn de drie soorten verklaringen.

Young asian developers working in their start-up home office with brainstorming.

Een accountantsverklaring is een document dat vaak de financiële informatie over organisaties begeleidt. De accountantsverklaring heeft tot doel om belanghebbenden, zoals kredietverstrekkers, investeerders, aandeelhouders, medewerkers en het bestuur van een organisatie een hoge mate van zekerheid te bieden over de juistheid van de (jaar)cijfers of andere informatie.

Afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever kan een accountant verschillende soorten onderzoek uitvoeren. Hij of zij rapporteert de bevindingen vervolgens in een accountantsverklaring. Een accountantsverklaring bij de jaarrekening komt het meest voor. Er bestaan drie soorten accountantsverklaringen:

  • Samenstellingsverklaring
  • Controleverklaring
  • Beoordelingsverklaring

Vergelijk meerdere offertes met één verzoek

Beantwoord een paar vragen om gepersonaliseerde offertes voor uw project te krijgen.

Samenstellingsverklaring

Een samenstellingsverklaring is een accountantsverklaring waarbij de accountant een organisatie of het bestuur ondersteunt bij het opstellen van de jaarrekening. Bij het opmaken van deze cijfers gaat de accountant uit van de informatie die hij of zij van het bestuur ontvangt. In principe onderzoekt de accountant niet of de verkregen informatie correct is. Wel gaat de accountant na of het beeld van de jaarrekening aansluit op zijn of haar kennis van de organisatie. Bij het vermoeden van onnauwkeurige informatie, verzoekt de accountant om aanvullende informatie en zal deze zelf aanpassingen voorstellen.

De samenstellingsverklaring geeft vooral aan dat een accountant bij het maken van de jaarrekening heeft geholpen. Voor een oordeel of conclusie dient er een controle- of beoordelingsverklaring te worden afgegeven.

Controleverklaring

Een controleverklaring is een door een accountant afgegeven verklaring waarin hij of zij met een redelijke mate van zekerheid een oordeel over de betrouwbaarheid van de jaarrekening geeft. De accountant controleert of de jaarrekening die door het bestuur is opgesteld de financiële situatie van de onderneming goed weergeeft. De accountant geeft in de controleverklaring een onafhankelijke mening. De controleverklaring dient om bij gebruikers van de jaarrekening het vertrouwen in de cijfers te vergroten.

Een controleverklaring garandeert dat er geen materiële afwijkingen in de jaarrekening voorkomen. Met een controleverklaring weten gebruikers zeker dat de cijfers een getrouw beeld geven van het resultaat en het vermogen van een organisatie. Om tot een conclusie te komen, zal een accountant onder meer nadenken over wat er fout kan gaan, cijferanalyses maken, zowel binnen als buiten de organisatie om inlichtingen vragen, en bijvoorbeeld een voorraadtelling bijwonen.

Beoordelingsverklaring

Een beoordelingsverklaring is vergelijkbaar met een controleverklaring, alleen geeft een beoordelingsverklaring minder zekerheid. Ook bij een beoordelingsopdracht kijkt een onafhankelijke accountant of de jaarrekening de financiële situatie van de organisatie goed weergeeft. Er worden alleen minder controlerende werkzaamheden uitgevoerd. Bij een beoordelingsverklaring vraagt de accountant om inlichtingen binnen de organisatie en maakt hij of zij cijferanalyses. Uitgebreidere werkzaamheden, zoals het bijwonen van een voorraadtelling, het informeren bij externe partijen en het vragen om een bevestiging van het rekeningsaldo door een afnemer, komen bij een beoordelingsopdracht niet vaak voor.

De beoordelingsverklaring betekent dus dat een accountant wel onderzoek doet naar de juistheid van de jaarrekening, maar dat de mate van zekerheid hierover iets kleiner is. De keuze voor een controle- of beoordelingsverklaring is vooral afhankelijk van de behoefte aan zekerheid in verhouding tot de kosten.

Accountantsverklaring laten opstellen?

Wilt u voor uw organisatie een accountantsverklaring laten opstellen? Accountantsregister.nl is matchmaker tussen bedrijven en accountants en luistert naar uw wensen. We helpen u graag om een erkende en onafhankelijke accountant te vinden die voor u een samenstellingsverklaring, beoordelingsverklaring of controleverklaring met een hoge mate van zekerheid kan opstellen. Vul uw aanvraag in en u ontvangt binnen 48 uur 3 offertes van onafhankelijke en deskundige accountants in de buurt.