Accountantsregister.nl > Diensten > Controleverklaring laten opstellen?

Controleverklaring laten opstellen?

Meta: Een controleverklaring toont de betrouwbaarheid van uw cijfers aan. Controleverklaring nodig? Ontvang vrijblijvend 3 offertes van onafhankelijke accountants.

reportaudit

Een goede en betrouwbare weergave van de financiële situatie van een onderneming is van groot belang. Niet alleen voor alle belanghebbenden, maar ook voor het aanvragen van leningen of een subsidieregeling. Bovendien is een controleverklaring wettelijk verplicht voor organisaties met een omzet vanaf 12 miljoen euro, een balanstotaal van minimaal 6 miljoen euro, of met minimaal 50 personeelsleden. De controleverklaring heeft dan betrekking op de jaarrekening. Ook bij de verkoop van een bedrijf is een gecontroleerde jaarrekening erg waardevol, zelfs als u niet controleplichtig bent.

Vergelijk meerdere offertes met één verzoek

Beantwoord een paar vragen om gepersonaliseerde offertes voor uw project te krijgen.

Controle van de financiële situatie van een onderneming

Bij het opstellen van een controleverklaring controleert een accountant of de jaarrekening de financiële situatie van de onderneming goed weergeeft. In de controleverklaring geeft de accountant hierover zijn of haar oordeel. De jaarrekening dient namelijk een duidelijk en betrouwbaar beeld te geven van het resultaat en vermogen van de organisatie. De werkzaamheden die de accountant uitvoert om zijn oordeel te onderbouwen zijn onder meer:

  • Het maken van cijferanalyses
  • Controle inrichten en nadenken over mogelijke fouten.
  • Het onderzoeken van (een deel van) de in- en verkooptransacties.
  • Een telling van de voorraad bijwonen.
  • Een of meerdere afnemers het rekeningsaldo laten bevestigen.

Zowel binnen als buiten de gecontroleerde organisatie inlichtingen vragen.

Het doel van de controleverklaring

Het doel van de controleverklaring is om het bewijs te leveren dat de (jaar)cijfers een hoge mate van zekerheid bieden. Op deze manier kan een gemiddelde gebruiker op basis van deze cijfers beslissingen nemen. Gebruikers zijn onder meer banken, leveranciers en aandeelhouders. Een accountant stelt middels de controleverklaring vast dat er geen materiële afwijkingen in de jaarrekening voorkomen. Een accountant spreekt altijd van een redelijke mate van zekerheid, omdat hij of zij afhankelijk is van door de organisatie aangeleverde gegevens en niet alle individuele transacties kan onderzoeken. Het oordeel in het overgrote deel van alle controleverklaringen is goedkeurend. Eventuele afwijkingen worden namelijk voor het afgeven van de controleverklaring in overleg met de accountant gecorrigeerd. In die zin is een controleverklaring dus ook een middel om de juistheid van de boekhouding te laten checken.

Alleen (register)accountants mogen een controleverklaring opstellen

Het opstellen van een controleverklaring en alle bijbehorende werkzaamheden is werk voor een specialist. Alleen registeraccountants (RA) en accountant-administratieconsulenten (AA) met een controlevergunning mogen de benodigde controles uitvoeren. Zowel RA- als AA-accountants zijn gebonden aan een streng protocol met standaarden die zijn opgesteld door de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Het controleren van geldstromen, het inwinnen van inlichtingen en het opstellen van cijferanalyses kost doorgaans veel tijd. Deze investering verdient zich wel altijd terug, doordat zowel banken, subsidieverstrekkers, aandeelhouders en andere belanghebbenden op basis van betrouwbare cijfers sneller geneigd zijn om in de organisatie te investeren, of een lening te verstrekken. Hoewel het laten opstellen van een controleverklaring voor kleinere organisaties niet verplicht is, kan dit wel een positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat.

Controleverklaring laten opstellen?

Wilt u een controleverklaring laten opstellen door een erkende en onafhankelijke accountant? Accountantsregister.nl helpt u hier graag bij. We zijn matchmaker tussen bedrijven en accountants en luisteren naar uw wensen. Vul uw aanvraag in en ontvang binnen 48 uur 3 offertes van deskundige onafhankelijke accountants in de buurt, die gerechtigd zijn een controleverklaring op te stellen. Vervolgens kiest u zelf de accountant die het beste bij u past.