Accountantsregister.nl > Diensten > Accountantsverklaring NOW-regeling aanvragen?

Accountantsverklaring NOW-regeling aanvragen?

Meta: Wat houdt de accountantsverklaring NOW-regeling precies in en wanneer hebt u deze nodig? Zoek een accountant die deze verklaring voor u opstelt.

applyfor

Neemt u deel of hebt u deelgenomen aan de NOW-regeling? Dan ontvangt u van het UWV een voorschot. Nadat u een voorschot hebt ontvangen, is een definitieve vaststelling de volgende stap. In sommige gevallen dient u een derdenverklaring of accountantsverklaring NOW-regeling te overleggen. De definitieve vaststelling van de NOW-subsidie moet worden aangevraagd binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW-steun is toegekend. De UWV-eindafrekening volgt vervolgens binnen 52 weken.

Vergelijk meerdere offertes met één verzoek

Beantwoord een paar vragen om gepersonaliseerde offertes voor uw project te krijgen.

Wanneer is een accountantsverklaring NOW-regeling verplicht?

Of een accountantsverklaring NOW-regeling verplicht is, hangt af van de hoogte van het ontvangen voorschot. Bedraagt het voorschot meer dan 100.000 euro? Dan is een accountantsverklaring verplicht. Een accountantsverklaring toont aan hoe groot de omzetdaling in de betreffende periode is geweest.

 

Wanneer u een voorschot van minder dan 100.000 euro hebt ontvangen, is het wel belangrijk alert te blijven. Als na de definitieve vaststelling blijkt dat u recht hebt op 125.000 euro of een hoger bedrag, dient u namelijk alsnog een accountantsverklaring te kunnen tonen. Maak daarom zelf een inschatting of u uiteindelijk meer dan 125.000 euro zult ontvangen. Vroegtijdig overleggen met een accountant kan problemen voorkomen.

Accountantsverklaring NOW-regeling of derdenverklaring?

Wanneer het voorschot minder dan 100.000 euro bedraagt, is een accountantsverklaring in principe dus niet verplicht. Wanneer het voorschot echter lager is dan 100.000 euro, maar wel hoger dan 20.000 euro, dan hebt u bij het aanvragen van de definitieve vaststelling een derdenverklaring nodig. Deze verklaring mag door een accountant opgesteld worden, maar ook door een administratiekantoor of financieel adviseur. De derdenverklaring is ook verplicht wanneer bij de definitieve vaststelling de subsidie hoger was dan 25.000 euro, maar lager dan 125.000 euro.

Inschatting van de eindafrekening NOW

Naar verwachting krijgt een groot aantal organisaties te maken met een terugvordering. Dit is het geval wanneer het daadwerkelijke omzetverlies uiteindelijk minder groot is dan bij de aanvraag voor de NOW-regeling was verwacht. Een andere mogelijke oorzaak is een daling van de loonsom. Een accountant helpt u graag om een inschatting te maken van het definitieve subsidiebedrag, maar ook van het bedrag dat eventueel terug moet worden betaald. Een accountant adviseert en zorgt voor een correcte accountantsverklaring voor de NOW-regeling, zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Het is altijd verstandig om vroegtijdig met een financieel adviseur of accountant te overleggen.

Ook als u geen officiële accountantsverklaring of derdenverklaring nodig hebt, is het aan te raden advies van een accountant in te winnen. Bij NOW-subsidiebedragen onder de 20.000 euro dient u namelijk een verzoek om definitieve vaststelling bij het UWV in te dienen. In dat verzoek moet worden aangegeven dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld en dat u aan alle verplichtingen hebt voldaan. Daarvoor is het belangrijk dat uw administratie en boekhouding op orde zijn. Het UWV doet risicogericht onderzoek.

Accountantsverklaring NOW-regeling nodig?

Wilt u ter begeleiding van uw definitieve aanvraag een accountantsverklaring voor de NOW-regeling laten opstellen? Accountantsregister.nl is matchmaker tussen bedrijven en accountants en helpt u graag een deskundige accountant in uw buurt te vinden. Vul de aanvraag in en u ontvangt binnen 48 uur geheel vrijblijvend drie offertes.