Adresgegevens bedrijfsadres

Straatnaam : Schutsluis
huisnummer : 48
Postcode : 1186 ZE
Plaatsnaam : AMSTELVEEN


Beoordeling en reviews

Horizon Remodeling & Construction


Schrijf review Datum Beoordeling

4.8 19 - 10 - 2020

Review by Nichole Gabhey in Accountantskantoor R P Kroese

Title:Good Services

Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht No 37. Het is mijn gewoonte niet, romans te schrijven, of zulke dingen, en het heeft dan ook lang geduurd, voor ik er toe overging een paar riem papier extra te bestellen, en het werk aan te vangen, dat gij, lieve lezer, zoâven in de hand hebt genomen, en dat ge lezen moet als ge makelaar in koffie zijt, of als ge wat anders zijt. Niet alleen dat ik nooit iets schreef wat naar een roman geleek, maar ik houd er zelfs niet van, iets dergelijks te lezen, omdat ik een man van zaken ben.